Pozvánka na Videooldies party v žilinskom *enjoyclub-e, foto 1