Viac ako stovka dobrovoľníkov čistila Lesopark Chrasť, vyzbierali viac ako 800 kg odpadu