Viac ako stovka dobrovoľníkov čistila Lesopark Chrasť, vyzbierali viac ako 800 kg odpadu


Foto: Viac ako stovka dobrovoľníkov čistila Lesopark Chrasť, vyzbierali viac ako 800 kg odpadu
Galéria: 6 fotiek

V sobotu 22. apríla sa stretli dobrovoľníci v Lesoparku Chrasť, aby pri príležitosti Dňa Zeme už tradične pomohli vyčistiť obľúbenú rekreačnú zónu. Vďaka organizácii pod záštitou mesta Žilina sa podarilo viac ako 100 účastníkom, ktorých neodradilo ani chladné a premenlivé počasie, vyzbierať niečo cez 800 kg odpadu.

Na čistení sa zúčastnil aj primátor Igor Choma, viceprimátori Patrik Groma a Anton Trnovec, a poslanci Ľudmila Chodelková, Iveta Martinková, Peter Cibulka, Ľubomír Bechný a Marián Zrník. Ich kolegovia František Kosa a Branislav Delinčák zorganizovali čistenie v okolí Rajčanky v Bánovej. Zastúpenie malo aj mesto Žilina, na čele s prednostom úradu Igorom Liškom čistilo najväčšiu rekreačnú zónu v meste aj 15 zamestnancov mesta.

Zúčastnení dostali občerstvenie aj pracovné rukavice, podobné akcie budú aj v budúcnosti

Čistenia sa zúčastnili aj členovia združení GO SPACE, Nobis Prospere, členovia Atletickej Akadémie Žilina, Žilinského mládežníckeho parlamentu i členovia tanečnej country skupiny Ruty Šuty, ako aj mladí hokejisti. Úrad poskytol účastníkom pracovné rukavice a vrecia na zber odpadu. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené drobné občerstvenie.

„Úprimne sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa čistenia zúčastnili. Vidieť, že im stav životného prostredia nie je ľahostajný. Svedčí o tom aj fakt, že vo svojom voľnom čase pomohli likvidovať neporiadok, ktorý narobili nezodpovední ľudia v tejto oddychovej zóne. Budem rád, ak sa aj v budúcnosti nájdu takí občania, ktorí sa zapoja do obdobných akcií pre čistotu v našom meste,“ poďakoval sa Igor Choma.Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina