Čistenie Lesoparku Chrasť - 22. apríl 2017, foto 3