Mesto plánuje prenajať pozemky pre umiestnenie 92 kusov kontajnerov na textil


Foto: Mesto plánuje prenajať pozemky pre umiestnenie 92 kusov kontajnerov na textil Foto: ilustračné - zilina.sk

Vyplýva to z oznámenia o zámere prenajať majetok priamym prenájmom, ktoré sa svojej webovej stránke zverejnilo Mesto Žilina. Cieľom je poskytnúť do prenájmu spolu 92 kusov pozemkov, každý o výmere 2 m2, za účelom umiestnenia kontajnerov na textil.

Potenciálny nájomca musí ponúknuť minimálne symbolických 8 eur mesačne, pri vyhodnocovaní bude rozhodovať primárne navrhovaná cena. „Pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude rozhodujúcim kritériom výška nájomného, avšak vyhľasovateľ je oprávnený vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje,“ spresňuje oznámenie.Priamy prenájom sa bude uzatvárať na dobu neurčitú, lehota odovzdania ponúk je do 11. mája 2017. V meste Žilina už dnes fungujú kontajnery na textil, ktoré prevádzkuje spoločnosť nadácia ECO textil. Tá pôsobí podľa údajov na vlastnej webovej stránke na Slovensku už od roku 2012, kontajnery spoločnosti sa nachádzajú vo väčšine okresných a krajských miest.

Dôvodom pre triedenie textilu je pomoc pri ochrane životného prostredia, pričom podľa dostupných údajov je až 97 percent odevov v kontajneroch vhodných na ďalšie použitie. Z recyklovaného textilu sa vyrábajú napríklad textilné čistiace handry či alternatívne palivo pre priemysel.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu