Žilina je pripravená na údržbu ciest a chodníkov. Upravovať ich budú podľa poradia dôležitosti


Foto: Žilina je pripravená na údržbu ciest a chodníkov. Upravovať ich budú podľa poradia dôležitosti Foto: Mesto Žilina

S blížiacim sa zimným obdobím prichádza aj zmena počasia, na ktorú sa každoročne dôsledne pripravuje aj žilinská radnica. Tá sa stará o údržbu približne 260 kilometrov cestných úsekov a približne 160 kilometrov chodníkov.

Zimnú údržbu komunikácii mesto vykonáva za účelom zmierňovania poveternostných vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa pritom rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky a chôdze pri zvýšenej opatrnosti s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.

Ako uvádza mesto na svojej webovej stránke, zimná starostlivosť o cesty a chodníky bude prebiehať do 31. marca 2024. Skutočné trvanie zimnej údržby sa však môže zmeniť v závislosti od poveternostných podmienok.

„Poveternostné podmienky sa práve v tomto období rýchlo menia, preto by som chcel požiadať obyvateľov mesta o toleranciu a prispôsobenie pohybu na komunikáciách s ohľadom na aktuálny stav. Samozrejme, naším zámerom je vynakladať maximálne úsilie, aby bola zabezpečená plynulá cestná premávka a bezpečnosť na chodníkoch. Udržiavacie práce sa uskutočňujú podľa dôležitosti komunikácii,“ vysvetlil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Odhŕňať sa bude podľa poradia dôležitosti

Zimná údržba sa vykonáva podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií na základe intenzity a smerovania dopravy. Prioritne sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu, ktorých celková dĺžka je 84,3 km (190 km údržby).

Druhé v poradí dôležitosti sú cesty nižšieho významu, prevažne komunikácie vo vnútroblokoch mestských sídlisk s dĺžkou 83,7 km (167,4 km údržby) a nakoniec sa udržujú komunikácie vo vnútroblokoch priľahlých častí mesta (89,4 km, čo predstavuje 170,8 km údržby).

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Popritom sa vykonáva údržba chodníkov, ktoré tvoria dĺžku siete približne 160 km, pričom údržba sa realizuje podľa ich vyťaženia a dôležitosti.

Pomáhať budú aj aktivisti

V Žiline dlhodobo zabezpečuje zimnú údržbu spoločnosť Žilinské komunikácie. Pri starostlivosti o komunikácie však poskytujú svoje služby aj externí dodávatelia, pracovníci mesta a aktivační pracovníci.

Využívaná technika v počte 28 kusov pozostáva z veľkých a malých sypačov s radlicami, šesť traktorov, nakladačov v prípade potreby, ľadorez a ďalšia zmluvne zabezpečená technika. Pripravených je 850 ton chemického posypového materiálu a 550 ton inertného materiálu, ktoré sa budú priebežne dopĺňať v prípade potreby.

Pozor na parkovanie

Samospráva zároveň žiada vodičov, aby nezabúdali na príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktoré sa týkajú zastavenia a státia vozidiel na pozemných komunikáciách. Vodiči musia ponechať voľný jazdný pruh pri obojsmernej komunikácii minimálne 6 metrov a pri jednosmernej komunikácii minimálne 3 metre s ohľadom na šírkové rozmery mechanizmov zabezpečujúcich zimnú údržbu, kde šírka radlice je 3,2 metra a previs pred vozidlom až 2 metre. 

„Pri nezodpovednom parkovaní dochádza ku zdržovaniu pri výkone zimnej údržby a v niektorých prípadoch aj k vynechaniu úseku,“ upozorňuje Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia.

Pohyb vozidiel môžete sledovať

Občania môžu sledovať práce počas zimnej údržby na internetovej stránke v reálnom čase. Vďaka GPS monitoringu vozidiel je možné vidieť, v ktorej časti mesta sa práve aktuálne pohybujú. Novinkou je doplnenie mechanizmov údržby ako aj všetkých externých dodávateľov, ktorí sa budú podieľať na údržbe.

Zároveň mesto zverejňuje Operačný plán zimnej údržby 2023/2024, kde na webovej stránke mesta bude zverejnený pravidelný priebeh prác, typy výkonov (ako sú najazdené kilometre, okruhy a druh vykonanej údržby), ale aj informácie o spotrebe posypového materiálu. Dispečersko-spravodajská služba bude k dispozícii ihneď po zahájení zimnej údržby.

Prečítajte si viac: