Kysucké Nové Mesto vyhlásilo súťaž o návrh nového loga mesta, najlepší získa odmenu 500 eur


Foto: Kysucké Nové Mesto vyhlásilo súťaž o návrh nového loga mesta, najlepší získa odmenu 500 eur Foto: wikipedia

Kysucké Nové Mesto zadalo výzvu na grafický návrh loga mesta, ten najlepší získa odmenu 500 eur. Do súťaže sa všetci šikovní grafici môžu zapojiť do 30. apríla. „Výzva je anonymná, preto autor nesmie podpísať, ani nijako označiť svoje návrhy grafického návrhu loga,“ upozorňuje samospráva.

Jeden autor môže zaslať maximálne tri rozdielne návrhy. Každý návrh pritom musí samospráve zaslať vo farebnej aj čiernobielej verzii vo vektorovej grafike a formáte pdf. Predložený návrh musí obsahovať aj písomné vysvetlenie grafického riešenia loga v rozsahu maximálne 1 500 znakov.

Navrhované logo by taktiež malo byť variabilné pre organizácie mesta, ako je Mestské kultúrno-športové stredisko, mestská knižnica, Údržba mesta a informačné centrum. Pri hodnotení bude komisia prihliadať na kreatívne spracovanie, unikátnosť a originalitu loga. Dôležité taktiež je, aby bolo logo nadčasové a vystihovalo vizuálnu identitu mesta.


„Vizuálna prezentácia je bežnou súčasťou súčasného sveta. Skladá sa z viacerých prvkov, ktoré tvoria celistvý systém komunikácie s občanom. Vizuálna identita zabezpečí jednotnú a konzistentnú komunikáciu všetkých mestských subjektov. Bude využívaná pri bežnej komunikácii s občanom, pri informovanosti a prezentácii mesta na plagátoch aj online a iných výstupoch,“ uvádza Kysucké Nové Mesto vo výzve. 

V prvom kole hodnotenia komisia vyberie tri najlepšie návrhy. Druhé kolo prebehne na webovej stránke mesta, kde občania verejným hlasovaním vyberú najlepší z nich. Výherca získa finančnú odmenu vo výške 500 eur. 


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: