Mimoriadnu situáciu vyhlásilo už aj mesto Žilina, na mestskom úrade zasadal krízový štáb


Foto: Mimoriadnu situáciu vyhlásilo už aj mesto Žilina, na mestskom úrade zasadal krízový štáb Foto: Mesto Žilina

Na mestskom úrade v Žiline zasadal krízový štáb, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu na celom území mesta v dôsledku pretrvávajúceho sneženia a snehovej kalamity.

Mimoriadny stav platí od piatka 3. februára 2023 od 17.00 h. Silné celodenné sneženie komplikuje situáciu na cestách a chodníkoch po celom meste.

„Žilinská samospráva vykonáva množstvo opatrení, aby dokázala v čo najvyššej miere minimalizovať dopady na fungovanie mesta. Všetky mechanizmy a vozidlá zimnej údržby spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. sú v teréne a zabezpečujú zjazdnosť ciest. Situáciu však mimoriadne komplikuje vysoká intenzita dopravy, vytvárajú sa dopravné kolóny a tie výrazne sťažujú činnosť vozidiel zimnej údržby, aby mohli vykonávať čistenie komunikácií,“ uviedla hovorkyňa Barbora Zigová.

Intenzívne sneženie značne ovplyvňuje aj prejazdnosť trolejbusov. Vozidlá mestskej hromadnej dopravy majú problém prejsť cez kopec v smere zo Soliniek na sídlisko Vlčince či na sídlisko Hájik.

Podľa primátora Petra Fiabáne je vo večerných hodinách situácia kritická a zhoršujú ju aj dopravné zápchy. Žilinská radnica v tejto súvislosti vyzýva obyvateľov, aby zvážili cestu autom.

  Pokračovanie článku pod reklamou  


„Znížená intenzita dopravy nám umožní zlepšiť kvalitu zimnej údržby a umožní nám znova vrátiť vozidlá mestskej hromadnej dopravy do ulíc. A to je to, čo práve dnes najviac potrebujeme,“ zdôraznil primátor mesta Peter Fiabáne a zároveň požiadal obyvateľov Žiliny o ohľaduplnosť a vyzval ich, aby v prípade akýchkoľvek prípadných zásahoch umožnili voľný a bezpečný prechod záchranným zložkám. 

V najbližších hodinách sú pripravené a nasadené do terénu všetky mechanizmy zimnej údržby, ktoré má žilinská radnica prostredníctvom zmluvných spoločností k dispozícii. Tie budú pokračovať vo vykonávaní zimnej údržby podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií na základe intenzity a smerovania dopravy.

Najskôr sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu, druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk a až následne sa udržujú komunikácie vo vnútroblokoch priľahlých častí mesta. Keď sa situácia so snežením ustáli, začne sa údržba chodníkov. Mesto Žilina preto prosí občanov o trpezlivosť. 

Vzhľadom k prevádzkovým vlastnostiam trolejbusovej dopravy, boli po dohode s Dopravným podnikom mesta Žilina, určené úseky trolejbusových tratí, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Konkrétne ide o križovatku ulíc pri obchodnom dome NAY, spojnicu medzi sídliskami Solinky a Vlčince, úsek cesty medzi ulicami Tajovského a Vysokoškolákov, Ulica Kálov, výjazdy na sídlisko Hájik a výjazd na sídlisko Vlčince v smere od Košickej ulice. 

V prípade, že obyvatelia mesta zahliadnu nahnuté, vyvrátené alebo nalomené stromy, môžu tieto dreviny nahlásiť na dispečing spoločnosti MGM – 0949 254 393. V prípade zimnej údržby sa môžu obrátiť na dispečing Žilinských komunikácií - 041/5091523.

Prečítajte si viac: