Podjazd na Kysuckej ulici zatvoria už zajtra, uzávierka potrvá 12 mesiacov


Foto: Podjazd na Kysuckej ulici zatvoria už zajtra, uzávierka potrvá 12 mesiacov

V Žiline dôjde už zajtra, v pondelok 21. novembra, k výraznej zmene dopravy v meste. Železničný podjazd na Kysuckej ulici bude z dôvodu modernizácie dopravného uzla uzavretý pre motoristov po dobu 12 mesiacov.

Práce sa spočiatku nedotknú chodcov, aj pre tých však bude prechod cez podjazd obmedzený, hneď ako bude otvorený nový podchod z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu. Mesto zároveň pre motoristov vykonalo viacero stavebných úprav a zmien dopravno-organizačných opatrení. Viac informácií nájdete po kliknutí SEM

K dočasným úpravám pristúpil aj Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ), ktorý pre linky MHD č. 21, 22, 27, 29 a 30 vytvoril nový cestovný poriadok. Dopravca SAD Žilina taktiež avizuje zmeny na trasách, ktoré pôvodne zahŕňali Kysuckú ulicu. Ide o autobusové spoje v smere na Kysuce, Bytču (Kotešová), Dlhé Pole, Divinu, Čadcu a Terchovú. Podrobný rozpis obchádzok nájdete po kliknutí SEM.


Aj napriek tomu, že uzavretie podjazdu predstavuje veľký zásah do dopravy v Žiline, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal uvádza, že výstupmi investičného projektu nebude len zlepšenie komfortu cestovania a zvýšená kvalita nástupíšť na železničnej stanici, ale aj zrýchlenie diaľkovej dopravy a prejazd mestom.

Čo Žilina získa z modernizácie dopravného uzla?

  • rekonštrukciu železničnej stanice,
  • rekonštrukciu autobusovej stanice,
  • vybudovanie viacerých podjazdov, podchodov a nadjazdov, ktoré výrazne odľahčia dopravu v centre,
  • rekonštrukciu ciest a ulíc v lokalitách zasiahnutých výstavbou,
  • rekonštrukciu a zavedenie inteligentného osvetlenia v lokalitách zasiahnutých výstavbou,
  • dlhodobý bezplatný prenájom územia tzv. Veľkej harfy, popri Váhu, od Strážova po centrum, kde tak môže vzniknúť úplne nový park a športovo-relaxačná zóna,
  • vznikne priestor na budovanie cyklotrás medzi Strážovom a Tepličkou.

Prečítajte si viac: