Oprava žilinského Rondla bude drahšia o 8-tisíc eur, mesto podpísalo dodatok k zmluve na práce naviac


Foto: Oprava žilinského Rondla bude drahšia o 8-tisíc eur, mesto podpísalo dodatok k zmluve na práce naviac

Cena za opravu najväčšej žilinskej okružnej križovatky Rondel sa zvýšila o približne 8300 eur. Vyplýva to z nedávno podpísaného dodatku k zmluve o dielo uzavretej so spoločnosťou VHS-Asfalty, s. r. o., podľa ktorého sa objednávateľ (mesto Žilina) a zhotoviteľ vzájomne dohodli na opodstatnených prácach naviac.

Celková cena, ktorá bola pôvodne stanovená na 97 648 eur vrátane DPH sa navyšuje na 105 991 eur vrátane DPH. Dodatok k zmluve o dielo bol podpísaný a zverejnený v elektronickom systéme mesta 10. augusta 2022. Predmetom je navýšenie ceny za frézovanie, asfaltový betón, postrek, asfaltovú zálievku či vyrovnanie nerovností.

Povrch cesty bol zrekonštruovaný v priebehu jedného víkendu, pričom išlo iba o samotný kruhový objazd a výjazdy naďalej zostávajú v pôvodnom stave. Dôvodom je, že každá z výjazdových rámp ma iného správcu komunikácie. Cestný výjazd na Rajec a Bratislavu patrí Slovenskej správe ciest, výjazd do Závodia spravuje Žilinský samosprávny kraj.

Podľa minuloročného vyjadrenia hovorcu Slovenskej správy ciest by mala byť výjazdová rampa smerom na Prievidzu a Rajec zrekonštruovaná ešte tento rok. Povrch vozovky na ďalších dvoch zjazdoch z okružnej križovatky Rondel bol opravený v nedávnej minulosti. O novú cestu smerom na žilinskú mestskú časť Závodie sa postaral Žilinský samosprávny kraj a výjazd do centra opravila žilinská radnica.


Prečítajte si viac: