Vyjadrenie primátora Igora Chomu k protestnému pochodu v Žiline


Foto: Vyjadrenie primátora Igora Chomu k protestnému pochodu v Žiline Foto: ilustračné

Mesto Žilina informuje verejnosť, že protestný pochod proti utečencom, islamizácií a politike Európskej únie ohlásili organizátori na popoludňajšie hodiny v sobotu 11. júla na Námestie Andreja Hlinku. Po skúsenostiach s podobným verejným zhromaždením, ktoré sa uskutočnilo koncom júna v Bratislave, nie je vylúčené, že by mohlo dôjsť k vandalskému vyčíňaniu aj v Žiline.

Po medializovaných udalostiach z Bratislavy z 20. júna primátor mesta Žilina Igor Choma verejnosť upozorňuje na protestný pochod proti utečencom, islamizácií a politike Európskej únie. Organizátori ohlásili verejné zhromaždenie v súlade so zákonom č. 84/1990 Z. z. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov a má sa v Žiline uskutočniť na Námestí Andreja Hlinku v sobotu 11. júla v popoludňajších hodinách.

„Mesto Žilina a ja ako osoba si ctíme zákony Slovenskej republiky. Sloboda prejavu a zhromažďovania sa je ústavné právo občanov SR, preto nemôžeme protestný pochod bez príčiny zakázať. Na druhej strane však odsudzujem prejavy akejkoľvek agresivity či rasovej neznášanlivosti. Protest občanov by nemal byť zneužívaný na politickú propagáciu určitej skupiny, ale má to byť prejav ich presvedčenia. Preto vyzývam všetkých organizátorov aj účastníkov zhromaždenia, aby dodržiavali zákony a dbali na poriadok a pokojný priebeh plánovaného zhromaždenia,“ vyzýva primátor mesta Žilina.

„V prípade porušenia zákona bude mať polícia plnú moc zhromaždenie rozpustiť a výtržníkov sankcionovať v súlade platnými zákonmi SR. Príslušníci policajného zboru sú pripravení zasiahnuť aj v prípade, že sa protestné zhromaždenie vymkne organizátorom spod kontroly a bola by ohrozená bezpečnosť občanov alebo dôjde k poškodzovaniu verejného či súkromného majetku,“ upozorňuje primátor Igor Choma.

Prečítajte si viac: