Vyjadrenie primátora Igora Chomu k protestnému pochodu v Žiline