Súčasná opera ANTI-GONÉ: Unikátne predstavenie navrhnuté priamo pre priestor Novej synagógy v Žiline


Foto: Súčasná opera ANTI-GONÉ: Unikátne predstavenie navrhnuté priamo pre priestor Novej synagógy v Žiline Foto: Ctibor Bachratý

V dňoch 9. - 11.9.2019 sa v priestoroch Novej synagógy v Žiline uskutoční druhá séria predstavení  - inštalácie pôvodnej slovenskej opery autora Viliama Gräffingera podľa Sofoklovej Antigony v réžii Petra Maťa,  ktorej premiéra a I. séria predstavení v marci t.r. zaznamenala mimoriadny ohlas.

Projekt organizuje KOLLEKTIV, s.r.o. v spolupráci s Truc sphérique, o.z. - Nová synagóga Žilina,  Konzervatóriom Žilina, ŠKO Žilina, Konzervatóriom Bratislava a Liptovský Hrádok a  ďalšími partnermi ako svoj príspevok k tohtoročnému 30. výročiu Nežnej revolúcie. Ďalším príspevkom bolo úspešné uvedenie hry Eugena Gindla Prípad B.umerang v Bohéma bare v Bratislave v júni t.r.

Výnimočný projekt ANTI-GONÉ spája mladých tvorcov a interpretov so skúsenými, odkaz antickej tragédie s našimi novodobými dejinami. Do projektu je zapojených viac ako 70 účinkujúcich a tvorcov (35 študentov žilinského konzervatória, 24 orchestrálnych hráčov, 4 operní speváci,  3 performeri a inscenačný tím).   

Zdroj: Ctibor Bachratý

Sofokles - Gräffinger – Maťo:  ANTI-GONÉ, inscenovaná inštalácia pre hlas(y) a orchester v jednej časti a štyroch obrazoch je voľnou inšpiráciou Sofoklovej Antigony. 

Projekt vznikol priamo pre priestor Novej synagógy (je neprenosný do iného priestoru), skladateľ využíva unikátnu akustiku, režijno-výtvarné riešenie efektívne pracuje s priestorom neologickej synagógy a jeho atmosférou, ktorý sa stáva súčasťou scénografie. 

ANTI-GONÉ je živým zosobnením dcérskej oddanosti a prísnej mravnosti, vzbury proti ľudskému zákonu, ak sa ním znásilňujú zásady spravodlivosti dané našim svedomím a vôľou bohov. Hlbinný étos a pokora Antigony je v kontraste s jej odhodlaním nepodvoliť sa arogancii štátnej moci.

Glória Nováková ako Antigona. Zdroj: Ctibor Bachratý

V tejto súvislosti je viac ako aktuálnou Posledná Periklova reč – Pochovávanie padlých, chvála aténskej demokracie z roku 431 pr.n.l.  autora Tukydidesa z knihy Dejiny peloponézskej vojny – úryvok:

„Štátne zriadenie, ktoré máme, nemusí nič závidieť zákonom suseda. Namiesto toho, aby sme závideli iným, slúžime im za vzor a môžu nás napodobňovať.Toto zriadenie sa volá demokracia, vláda ľudu, lebo štát spravujú viacerí, nie pár jednotlivcov. Podľa zákonov majú všetci občania rovnaké práva, keď ide o súkromné záujmy, a pokiaľ ide o veci spoločného záujmu, pri výbere do verejných úradov má každý prednosť podľa toho v čom vyniká, podľa schopností, nie podľa príslušností k istej skupine. Ak je niekto chudobný, ale môže byť nejakým spôsobom prospešný obci svojou činnosťou, nebráni mu v tom nízky pôvod.“

Inscenačný tím: 

Hudba: Viliam Gräffinger
Libreto: Peter Maťo, Viliam Gräffinger
Dramaturgia, réžia: Peter Maťo
Hudobné naštudovanie: Jozef Chabroň 
Dirigenti: Jozef Chabroň, Štefan Sedlický
Korepetítor: Miloš Biháry
Scénografia: Marek Hollý
Kostýmová výtvarníčka, rekvizity, masky: Dáša Veselovská
Audiovizuálne médiá: Pavol Soukal
Svetelný dizajn: Ints Plavnieks
Fotograf: Ctibor Bachratý 

Osoby, obsadenie, hlasy: 
Antigona, dcéra tébskeho kráľa Oidipa /soprán/ - Glória Nováková   
Kreón, tébsky kráľ /basbarytón/ - Ján Galla
Haimón, ich syn /tenor/- Matej Kočkovský
Teiresias, slepý veštec /bas/ - Serhii Truntaev
Občania, miešaný komorný zbor – Konzervatórium Žilina
Performeri: Jakub Slovák, Dávid Dubjel, Matej Lehotský
Štátny komorný orchester Žilina 

Predstavenia:
9.9.2019 o 20:00
10.9.2019 o 20:00
11.9.2019 o 20.00
Nová synagóga Žilina 

Predaj vstupeniek:
vstupné v predpredaji 9,00 € / 5,00 € (študenti, seniori)  
https://tootoot.fm/sk/events/5d547ef83dfdbe05b82e0d80 alebo v kníhkupectve Artforum v Žiline

vstupné na mieste 12,00 € / 8,00 € (študenti, seniori)  pol hodinu pred predstavením

Miesto: Nová synagóga, Žilina
Dátum: 09.09.2019 - 20:00


Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Projekt ANTI-GONÉ