Prezident vymenoval aj dvoch nových profesorov zo Žilinskej univerzity