Prezident vymenoval aj dvoch nových profesorov zo Žilinskej univerzity


Foto: Prezident vymenoval aj dvoch nových profesorov zo Žilinskej univerzity

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska včera v Prezidentskom paláci vymenoval do funkcie 42 nových profesorov z 13 univerzít a vysokých škôl. Medzi nimi nechýbajú ani dvaja dovtedajší docenti zo Žilinskej univerzity - doc. Ing.Róbert Hudec PhD. v obore telekomunikácie a doc. Ing. Jozef Černecký CSc. v obore energetické stroje a zariadenia.

Prezident počas svojho prejavu zdôraznil potrebu skvalitňovania školstva a zároveň vyjadril potešenie nad tým, že sa táto potreba rieši viac ako v minulosti. „Zodpovední politici sú vystavení väčšiemu tlaku, ktorý by nemal poľaviť. Naopak, je dôležité, aby všetci – rodičia, študenti, ale aj pedagógovia, trvali na tom, že vláda musí oblasť školstva významne zlepšiť a dosiahnuť konkrétne výsledky,“ uviedol Kiska.

Od nových profesorov Kiska očakáva, že budú hlasmi modernizácie systému vzdelávania, vedy a výskumu. „Máte príležitosť učiť mladých ľudí, študentov, aby boli nielen zdatní vo svojom odbore, ale aby z nich vyrastali čestní, poctiví ľudia, občania našej krajiny a Európy. Ľudia, korí sú schopní kriticky myslieť, argumentovať, rozlišovať fakty od výmyslov, kultivovať verejnú diskusiu,“ doplnil prezident.

Novým profesorom zo Žilinskej univerzity gratulujeme a prajeme veľa akademických úspechov!