Sociálne projekty s dôrazom na prevenciu majú zelenú