V novom akademickom roku 2015/2016 privítala UNIZA 8722 študentov