V novom akademickom roku 2015/2016 privítala UNIZA 8722 študentov


Foto: V novom akademickom roku 2015/2016 privítala UNIZA 8722 študentov

Žilinská univerzita v Žiline privítala včera nových aj starých študentov v akademickom roku 2015/2016. Spolu ich na škole bude študovať 8722, do prvého ročníka bakalárskeho nastúpilo 2446 študentov, prvákov inžinierov je 1246. Počet prvákov na oboch stupňov štúdia oproti minulým rokom mierne poklesol.

„Aj v tomto akademickom roku je záujem absolventov stredných škôl prevažne orientovaný na študijné programy ekonomicko-manažérskeho a humanitného zamerania. I napriek podstatnej inovácii marketingových nástrojov a popularizácii vedy, pozitívny výsledok v tomto akademickom roku nemôžeme ešte očakávať. Nepriaznivú situáciu v rozložení záujmu stredoškolákov o ďalšie štúdium môže zmierniť i nová forma motivačných štipendií. Tieto boli po prvýkrát vyplatené v roku 2014 študentom vybraných študijných odborov. Toto “odborové” štipendium môžu v našich podmienkach získať študenti 20 študijných programov prvého stupňa a 25 programov druhého stupňa,“ uviedla pre TASR rektorka Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová. Toto štipendium bolo v minulosti vyplatené 1 242 študentom a jeho priemerná výška bola 450 €.

Univerzita modernizovala priestory aj vyučovací proces

Okrem inovovaného obsahu vzdelávania sa snaží univerzita pokračovať aj v postupnej aplikácií nových foriem učenia. Tie su zamerané predovšetkým na zlepšenie kreatívneho myslenia, technických, obchodných i organizačných zručností. Vo veľkej miere sa Žilinská univerzita snaží vytvárať pre svojich študentov a zamestnancov priaznivé podmienky pre štúdium a prácu. Okrem inovácií vo vyučovacom procese to znamená rekonštruckiu budov a modernizačné práce, ktoré sa počas letných mesiacov týkali univerzitných budov, laboratórií ale aj internátov a okolitého areálu. V najbližšej dobe budú dokončené a odovzdané do užívania aj budovy Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline