Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch pri Divinke
Foto: Mgr. Zuzana Staneková