Žilinský kraj podporuje ovčiarstvo na našom území, foto 2