FOTO: Slávnosť jubilantov v meste Žilina jún 2023, foto 1