Diaľnica pri Lietavskej Lúčke a tunel Žilina, foto 1