FOTO: Putovná výstava študentských prác premien Frambora, foto 1