Požiar trávnatých porastov v Trnovom v sobotu 8.marca 2014, foto 2