Blokovanie križovatky Obežná - Matice Slovenskej, foto 2