Program Dom umenia Fatra v Žiline - Apríl 2016 , foto 3