Neporiadok na cintorínoch 16.10. a 18.10., foto 6
Zdroj: Čitatelia