Zmena organizácie dopravy na križovatke v Dolnej Tížine, foto 1