Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch, foto 1
Zdroj: Mgr. Zuzana Staneková