Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 10
Zdroj: Fanúšik