Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 7
Zdroj: Fanúšik