Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 5
Zdroj: Fanúšik