Nefunkčné osvetlenie v Žiline Hliny V, foto 1
Zdroj: Fanúšik