Ocenenie sestier žilinskej nemocnice v roku 2017, foto 7
Zdroj: FNsP Žilina