Grafitti Begor, foto 2
Zdroj: súkromný archív Begor