Grafitti Begor, foto 1
Zdroj: súkromný archív Begor