Nová synagóga v Žiline naposledy pootvára počas rekonštrukcie , foto 3