Park Ľudovíta Štúra čakajú zmeny, pozrite si vizualizáciu, foto 4