Park Ľudovíta Štúra čakajú zmeny, pozrite si vizualizáciu


Foto: Park Ľudovíta Štúra čakajú zmeny, pozrite si vizualizáciu
Galéria: 5 fotiek

Mesto Žilina oznámilo prostredníctvom primátora Igora Chomu svoje plány ohľadom rekonštrukcie Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku. Predchádzala tomu inventarizácia drevín, kde bolo celkovo hodnotených 577 kusov solitérnych stromov, 3 480 m2 porastov krov v
35 skupinách a 27 ks solitérnych kríkov. Pred rekonštrukciou je potrebné vyrubať niektoré dreviny, táto práca je rozdelená do dvoch etáp.

1. Etapa výrubov predchádza samotnej rekonštrukcii parku, je možné ju realizovať postupne, zatiaľ čo 2. Etapa časovo nasleduje po prvej etape v horizonte cca 10 rokov.
Ide o výchovné prebierky, ktoré uvoľnia ďalší priestor na vekovú a druhovú prestavbu. Etapizácia zohľadňuje okrem zlepšenia kvalitatívnych parametrov vegetácie aj zachovanie hmôt stromovej vegetácie, aby nedošlo k odstráneniu veľkého objemu zelenej hmoty v krátkom čase

Z čoho pozostáva prvá etapa?

1. Etapa výrubov:
- na výrub sú navrhnuté všetky dreviny v
zlom zdravotnom stave, s hnilobami, dutinami a iným poškodením,
- ďalej dreviny z porastov, u ktorých je potrebné vykonať biologickú prestavbu z
dôvodu prestarnutých porastov,
- výrub drevín z kompozičných dôvodov.

Na výrub je v 1. etape celkovo navrhnutých 237 kusov stromov a takmer všetky solitérne
kríky a porasty. Do konca tohto mimo vegetačného obdobia (do 31.03.2015), začne mesto Žilina s realizáciou 1. Etapy výrubov v 1. časti parku, vzdialenejšia časť od sochy Ľ. Štúra. Pôjde len len o čiastočne práce - nebudú vyrúbané všetky dreviny navrhnuté na výrub v I. etape, z vyššie spomínaných dôvodov.

Ostatné dreviny sú navrhnuté na ošetrenie, návrh predpokladá ošetriť približne 126 kusov
stromov, v alejach a tiež pozdĺž východného chodníka, čo plánuje mesto Žilina tiež vykonať v tomto roku počas vegetačného obdobia.

zdroj: Mesto Žilina
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu