Oddelenie gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, foto 2