Čistenie Vodného diela v Žiline - 21. apríl 2018, foto 1