Najmladšia priehrada na Váhu, Vodné dielo Žilina, oslávila 20 rokov prevádzky


Foto: Najmladšia priehrada na Váhu, Vodné dielo Žilina, oslávila 20 rokov prevádzky
Galéria: 10 fotiek

Vodné dielo Žilina predstavuje pre väčšinu Žilinčanov najmä priestor pre rekreáciu a načerpanie nových síl. Možnosť aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov mesta aj okolitých dedín však nie je jedinou výhodou, ktorú prinieslo Vodné dielo Žilina. Jeho význam pre mesto a región si pri príležitosti 20. výročia prevádzky pripomenuli zamestnanci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik (VV, š. p.) dňa 23. apríla 2018.

„Význam vodného diela a jeho 20-ročnú prevádzku si zamestnanci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA spolu s pamätníkmi a odborníkmi v oblasti vodného hospodárstva pripomenuli v pondelok 23. 4. 2018 v Žiline v rámci odbornej konferencie, ktorá pokračovala oceňovaním osobností, ktoré sa významne pričinili o výstavbu či úspešnú prevádzku vodnej stavby,“ uviedla spoločnosť v správe k okrúhlemu výročiu.

Vodné turbíny majú mená - Barbara a Katarína

Najmladšia priehrada na najdlhšej slovenskej rieke Váh sa začala stavať v roku 1994 a o štyri roky neskôr bola slávnostne spustená prevádzka elektrárne. Hlavným cieľom bolo popri výrobe elektrickej energie za využitia hydroenergetického potenciálu Váhu chrániť mesto Žilina pred záplavami.

Výstavbou Vodného diela Žilina sa zároveň podarilo zlikvidovať aj dvanásť neriadených skládok odpadov a sanovať kontaminované podzemné vody. Za obeť vybudovaniu mohutnej stavby však padli aj domy v Mojšovej Lúčke, za cestou však boli postavené nové a obyvatelia presídlení.

Galéria: 5 fotiek

Okrem rozvoja rekreácie prispelo vybudovanie vodnej nádrže aj k zlepšeniu podmienok pre život vodných živočíchov či rybolov. Samotná nádrž je pritom len jednou z častí celej stavby, medzi ďalšie objekty VDŽ patria vodná elektráreň, malá vodná elektráreň I a II, hať a náhradný biokoridor. Len málo Žilinčanov vie, že turbíny vo vodnej elektrárni majú aj svoje mená.

Dve vertikálne Kaplanove turbíny, z ktorých má každá výkon 36 MW, sa volajú Barbara a Katarína. Nádrž sa stala domovom aj pre rôzne športové podujatia, medzi ktorými je najvýraznejší medzinárodny Žilinský Triatlon, organizovaný Klubom plaveckých športov Nereus. Práve pri tejto príležitosti je využitá vodná plocha aj na plávanie, štandardne však nie je určená na kúpanie.

Problém so zaistením kvality vody počas celého roka

Vo vode sa, pravidelne, otužujú aj lokálni otužilci z klubu Tučniaky Žilina. Na videu nižšie si môžete pozrieť, ako zahajovali sezónu naposledy v októbri. S výnimkou takýchto príležitostí však vodná nádrž nie je masovo využívaná ani počas horúcich letných dní, kvalitu vody nie je možné trvalo zabezpečiť pre rôzne prítoky. Kúpanie je tak na vlastné riziko.

 

„Miesto nie je určené ako plocha pre kúpanie a nie je zaradené do zoznamu miest na kúpanie, ktorý spracúva Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Prevádzkovateľ VD Žilina totiž nevie zabezpečiť trvalú kvalitu vody v nádrži. Kvalita pritekajúcej vody je ovplyvňovaná prítokmi Turca, Varínky, Hoskory, kde sa vyskytujú lokálne zrážky ovplyvňujúce kvalitu vody vo Váhu. Kúpanie v nádrži je iba na vlastné riziko. Nie sú vyhradené plochy pre kúpanie ani zabezpečená vodná záchranná služba,” uviedol v minulosti štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA prostredníctvom hovorkyne.

Napriek tomu sa predstavitelia spoločnosti tešia z toho, že z miesta sa postupne stalo rekreačné stredisko a lokálni obyvatelia si vybudovali pozitívny vzťah k tejto vodnej stavbe. Nájdu sa aj takí, ktorí absolvujú okruh na dennej báze.

„Vodné dielo Žilina ponúka veľa rozmanitých možností pre aktívne trávenie voľného času. Ak sa opýtate miestnych v Žiline, kde sa radi stretávajú, kde radi športujú, kde aktívne trávia voľné chvíle s rodinou a priateľmi, mnohí označia za jedno z najobľúbenejších miest páve Vodné dielo Žilina, a je príjemné počuť to,“ uviedol Daniel Kvocera, generálny riaditeľ VV, š. p.

O dielo sa pravidelne starajú okrem správcu aj dobrovoľníci

Vo forme pravidelných čistiacich brigád napomáhajú k čistote rekreačného okruhu okolo nádrže na Vodnom diele aj dobrovoľníci. Posledná takáto akcia sa konala v sobotu 21. apríla 2018, zúčastnilo sa jej asi tristo dobrovoľníkov. Medzi nimi nechýbali ani zamestnanci VV, š. p.

„Pred rokom sme spolu s priateľmi spravili prvý pokus, kde nás Vodné dielo upratovalo 8 ľudí. Neskôr sa pridali ďalší a nasledovali ďalšie dve brigády. Tento rok sme sa spojili a  výsledkom je, že len Vodné dielo upratovali asi tri stovky Žilinčanov. Medzi nimi bolo aj 50 zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, či rovnaký počet zamestnancov skupiny Stredoslovenská energetika,“ uviedol k čisteniu Karol Haas z Eko Friendly Žilina.

Galéria: 10 fotiek

Predtým čistili dobrovoľníci svoje ulice či Lesopark. „Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo spojiť množstvo obyvateľov Žiliny pre dobrú vec. Bez ich zápalu a nasadenia by organizácia takejto akcie nebola možná,“ doplnil Vladimír Randa, ďalší zo štvorice organizátorov akcie.

Pri príležitosti 20. výročia prevádzky Vodného diela v Žiline vzniklo aj krátke video, pozrieť si ho môžete nižšie.
Prečítajte si viac: