Za skládku pri Považskom Chlmci zaplatí Slovensko Únii pokutu milión eur