Žilinská teplárenská zruší odkalisko v Bytčici, na rekultiváciu využije hlinu spod privádzača