Žilinská teplárenská zruší odkalisko v Bytčici, na rekultiváciu využije hlinu spod privádzača


Foto: Žilinská teplárenská zruší odkalisko v Bytčici, na rekultiváciu využije hlinu spod privádzača

Odkalisko, ktoré sa nachádza medzi obcou Rosina a mestskou časťou Žilina - Bytčica, by malo byť v priebehu nasledujúcich rokov postupne zrušené. Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s., ktorá ho prevádzkuje, prišla s týmto rozhodnutím len nedávno. Na základe rozhodnutia si následne dala vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu na rekultiváciu. Nádrž má približne 2 štvorcové kilometre a každý rok v nej pribudnú tisíce kubíkov popolčeku a škváry.

Pri plánoch do budúcnosti mal prevádzkovateľ odkaliska na výber aj druhú možnosť, ktorou bolo odťaženie naplaveného materiálu a jeho ďalšie využitie v tehliarskom priemysle. Tým by sa životnosť hrádze predĺžila a jej prevádzka by bola možná aj počas ďalších rokov. Obyvatelia Rosiny a Bytčice si však našťastie môžu vydýchnuť, pretože bude prevádzka ukončená.

S úplným ukončením naplavovania na odkalisko sa uvažuje do približne šiestich rokov. V súčasnosti sa pracuje na posudzovaní vplyvov na životné prostredie, na základe ktorého bude požiadané o stavebné povolenie. Po vydaní povolenia sa môže pristúpiť k postupnej rekultivácii. Zámer rekultivácie vyhodnotila spoločnosť ako najprijateľnejší z pohľadu životného prostredia a ďalšieho vplyvu na obyvateľov žijúcich v okolí.

Žilinská teplárenská riešila na začiatku celého projektu rekultivácie jeden hlavný problém, ktorým bolo získanie vhodnej zeminy. Na rekultiváciu je potrebných približne 120,000 kubických metrov. Začatie stavby diaľničného privádzača preto prišlo teplárni úplne vhod, nakoľko zhotoviteľ tejto stavby musí zo staveniska odviezť stovky ton ornice. A práve táto zemina bude v najbližších mesiacoch prevezená a uskladnená na pozemkoch, ktoré má Žilinská teplárenská vo vlastníctve. Z dočasnej skládky bude ornicu postupne podľa plánu navážať na odkalisko a pristupovať k rekultivácii. 


Aké bude ďalšie využitie priestoru, zatiaľ nie je isté. Hovorí sa o možnosti zatrávnenia a výsadby stromov, ale aj o vybudovaní ihriska či iného priestoru pre voľnočasové aktivity. Touto otázkou sa budú kompetentní zaoberať neskôr, prioritou je pre nich v súčasnosti ukončenie naplavovania a rekultivácia miesta.

Priestor v mestskej časti Žilina - Trnové, kde v minulosti fungovalo rovnaké odkalisko, je v súčasnosti nevyužitý. Poľnohospodári využívali v rokoch 2008 až 2012 tieto pozemky na pestovanie rôznych plodín ako kukurica či pšenica, teraz je areál bývalého odkaliska zarastený trávou. Hrádzu v auguste 2010 poškodili silné dažde, spoločnosť ju preto musela opraviť a odvodniť.

Oprava hrádze bývalého odkaliska v Trnovom v roku 2010

Najzložitejšou časťou projektu rekultivácie je pre Žilinskú teplárenskú práve posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V tejto veci sa totiž môže vyjadrovať viacero subjektov a obyvateľov, od ktorých bude závisieť ďalší osud odkaliska. Spoločnosť zatiaľ oslovuje jednotlivých vlastníkov pozemkov, ktoré doteraz nemala vysporiadané a jedná s nimi. 

Niektorí obyvatelia mestskej časti Bytčica by uvítali, keby sa prevádzka odkaliska ukončila už tento rok. Prevádzkovateľ však ešte vidí priestor na jej využitie po dobu viac ako 4 roky, nakoľko sa v zadnej časti nádrže nachádza priestor pre zhruba 100-tisíc kubíkov odpadu. Následne, po ukončení prevádzky odkaliska, bude Žilinská teplárenská likvidovať doteraz naplavovaný odpad inými spôsobmi.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu