V priestoroch IMPA Žilina sa konalo oblastné kolo súťaže žiakov Autoopravár Junior 2018