Úrad pre verejné obstarávanie: Blanár nakupoval dva CT prístroje za cenu štyroch