Medzinárodná porota Ceny za architektúru 2017 ocenila Novú synagógu v Žiline špeciálnou cenou