Až 8200 študentov študuje v tomto akademickom roku na Žilinskej univerzite