Umiestnenie kontajnerov na Slovanskej ulici je nebezpečné, občania chcú zmenu